Tālās gaismas lukturu skaits un uzstādīšana:

 • Saskaņā ar jauno regulējumu M, N1 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem ir atļauts uzstādīt līdz 6 tālās gaismas lukturiem, savukārt N3 kategorijas transportlīdzekļiem var būt līdz 10 tālās gaismas lukturiem.
 • Būtiska izmaiņa ir tā, ka tagad ir atļauts arī nepāra skaits laternu, kas ir izmaiņas no iepriekšējās prasības, kur bija jābūt tikai pāra skaitam tālās gaismas laternu.
 • Elektrības pieslēgumiem jānodrošina, lai vienlaikus darbotos vismaz 2 simetriski izvietotas lampas, bet ne vairāk kā 4.

LED stieņu un tālo gaismu izmantošana:

 • Jaunais regulējums ļauj izmantot vienu LED joslu, ar nosacījumu, ka šajā gadījumā vienlaikus tiek iedegtas 3 tālās gaismas lukturi, pārbaudes skaitļu summa nepārsniedz 100 (REF numurs).
 • LED joslas izmantošana atsevišķi nav atļauta, ja tā pārkāpj prasību par divām simetriski novietotām lampām.
 • Tāpat ir atļauts uzstādīt 2 LED joslas vienu virs otras blakus 2 galvenajām gaismām, ja visu tālās gaismas lukturu kontrolskaitļu summa nepārsniedz 100 (REF numurs).

Malu gaismas / gabarītgaismas

 • Remontlampas, kas veic priekšējās malas gaismas funkciju, var iedegties kopā ar transportlīdzekļa ražotāja uzstādītajiem malu lukturiem.
 • Vienlaicīgi var iedegties līdz četrām modernizētām lampām, bet līdz divām šādām lampām var iedegties citur, nevis uz transportlīdzekļa jumta.

Vai man ir jāiesniedz servisa transportlīdzekļa pieprasījums, ja vēlos savam transportlīdzeklim uzstādīt dzeltenas mirgojošas gaismas vai brīdinājuma gaismas?

Agrāk bija likums, kas paredzēja, ka tehniskās apkopes transportlīdzekļa pieteikumā uz transportlīdzekļa ir jāizmanto dzeltens mirgotājs. Tomēr jāatzīmē, ka šī prasība līdz šim ir atcelta. Dzeltenā zibspuldzes izmantošana ir nepieciešama atkarībā no situācijas vai darbības, kurai tas tiek izmantots. Tālāk mēs sīkāk aprakstam nepieciešamību to izmantot.

Kādām prasībām jāatbilst zibspuldzei/indikatoram, lai to izmantotu satiksmē?

 1. ECE R65/ECE R10: šie ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumi par gaismas signāliem īpašam aprīkojumam, tostarp mirgojošām gaismām. Saskaņā ar šo noteikumu mirgojošajām gaismām jāatbilst noteiktām prasībām, tostarp gaismas intensitātei, mirgošanas biežumam un redzamībai dažādos virzienos.
 2. E-marķējums: Zibspuldzēm vai brīdinājuma gaismām, kas atbilst Eiropas Savienības direktīvām, jābūt aprīkotām ar E-marķējumu. E-zīme norāda, ka prece atbilst tehniskajām prasībām, kas noteiktas tirdzniecībai Eiropas Savienībā.
 3. CE marķējums: Tā kā mirgotājs ir elektroniska ierīce, tai ir jābūt CE marķējumam saskaņā ar attiecīgajām ES direktīvām. CE marķējums norāda, ka prece atbilst noteiktajām drošības prasībām un ir apstiprināta tirdzniecībai Eiropas Ekonomikas zonā.
 4. Transportlīdzekļiem, kas darbojas lidostās, ir jāatbilst ICAO (Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas) noteikumiem, kas nosaka, cik bieži ir jāizmanto mirgojošas gaismas.

Cik jaudīgam jābūt zibspuldzei/bākai?

Gaismas avotu jaudai un to gaismas indikatoriem jāatbilst attiecīgajiem standartiem. Dienas laikā zibspuldzei/indikatoram jāatbilst 2. klases prasībām, naktī – 1. klases prasībām. Tehniskās apskates valsts uzraudzības instrukcijā ir noteikta prasība, ka mirgojošajām gaismām jābūt pietiekami spilgtām, lai nodrošinātu to redzamību un uztveramību gan dienas, gan nakts laikā. Tāpat zibspuldzei jābūt redzamai un atšķiramai vismaz 150 metru attālumā.

Kā būtu jāuzstāda zibspuldze/signālgaisma uz operatīvā transportlīdzekļa?

Mirgotāja klātbūtne un veids:

 • Katram operatīvajam transportlīdzeklim jābūt vismaz vienai zilai mirgojošai gaismai. Šis mirgotājs var būt gan stacionārs (fiksēts), gan pārvietojams.

Blinkera redzamība:

 • Viena zilā zibspuldzes gaismai jābūt redzamai no visiem virzieniem. Tas nozīmē, ka mirgotājs ir jāuzstāda tā, lai tā gaisma būtu redzama no jebkura leņķa.

Mirgotāja atrašanās vieta:

 • Ja transportlīdzeklim ir tikai viens zils indikators, tam jāatrodas transportlīdzekļa viduslīnijā. Ja tas nav iespējams transportlīdzekļa uzbūves dēļ, tad pēc iespējas tuvāk centrālajai asij.

Vairāku mirgotāju izmantošana:

 • Ja izmanto vairākas zilas mirgojošas gaismas, tām jābūt izvietotām simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa centrālo asi. Ir iespējams izmantot arī mirgošanas paneli, kas atrodas virs vadītāja un pasažiera.

Brīdinājuma gaismas uzstādīšana operatīvajiem transportlīdzekļiem:

 • Signalizācijas transportlīdzeklim, uz kura mirgotāja lietošana nav obligāta, jābūt vismaz trim zilām indikatoru gaismām. Divu brīdinājuma signālu gaismai jābūt redzamai operatīvā transportlīdzekļa priekšā un vienas brīdinājuma gaismas gaismai jābūt redzamai no operatīvā transportlīdzekļa aizmugures.

Brīdinājuma gaismas novietojums:

 • Brīdinājuma gaismas var atrasties avārijas transportlīdzekļa priekšā un aizmugurē, sānos un aiz vējstikla un aiz aizmugurējā loga.

Papildu mirgotājs lielākiem transportlīdzekļiem ar zibspuldzi:

 • Ja operatīvais transportlīdzeklis ir garāks par 6 metriem, tad nepieciešams papildus zibspuldze, kas atrodas netālu no centrālās ass, bet ne tālāk par 1,2 metriem no aizmugurējās sienas.

Blinkeru uzstādīšana motocikliem un citiem mazākiem transportlīdzekļiem:

 • Motocikliem, apvidus transportlīdzekļiem un mopēdiem zilajam indikatoram jāatrodas virs aizmugurējā sēdekļa vai nu uz teleskopiskā staba, vai uz pamatnes.
 • Policijas un glābšanas dienesta motocikliem, visurgājējiem un mopēdiem drīkst uzstādīt divas zilas filtra indikatora gaismas – vienu pa labi un vienu pa kreisi no priekšējā luktura.

Dzelteno brīdinājuma gaismu izmantošana:

 • Avārijas transportlīdzeklim var uzstādīt dzeltenas brīdinājuma gaismas, kuras tiek izmantotas tikai satiksmes drošības nodrošināšanai uz stāvošā operatīvā transportlīdzekļa.

Vilkur.eu uzrauga

Dzelteno mirgojošo vai brīdinājuma uguņu uzstādīšanā ievērojam tādas pašas prasības kā operatīvajam transportam, lai nodrošinātu drošu braucienu un darba vidi ikvienam.

Kurš var izmantot dzelteno mirgotāju?

 1. Operatīvie transportlīdzekļi: policijas automašīnas, ātrās palīdzības mašīnas, ugunsdzēsēju mašīnas un citi operatīvi funkcionējoši iestāžu transportlīdzekļi.
 2. Tehniskās apkopes un remonta transportlīdzekļi: transportlīdzekļi, kas iesaistīti ceļu uzturēšanā, remontdarbos, kravas pavadībā vai citā ceļu uzturēšanā un remontā.
 3. Speciālie transportlīdzekļi: noteikti īpaši transportlīdzekļi, piemēram, gaisa kuģu apkalpošanas un apkopes iekārtas, elektriskās un gāzes padeves transportlīdzekļi
 4. Kravas automašīnas: Dažām kravas automašīnām var būt atļauts izmantot dzeltenas mirgojošas gaismas, lai aizsargātu kravu, piemēram, ja kravas daļas var būt bīstamas vai tām var būt nepieciešama īpaša uzmanība.