KKK

Kas ma pean tegema hooldusõiduki taotluse, kui tahan paigaldada kollased vilkurid või märgutuled oma sõidukile?

Kunagi oli selline seadus, mis nõudis hooldusõiduki taotluse esitamist kollase vilkuri kasutamiseks sõidukil. Siiski tuleb tõdeda, et praeguseks on sellest nõudest loobutud. Kollase vilkuri kasutamiseks peab olema vajadus vastavalt olukorrale või tegevusele, mille jaoks seda kasutatakse. Allpool kirjeldame selle kasutamise vajadust täpsemalt.

Mis nõudeid peab vilkur/märgutuli täitma, et seda kasutada liikluses?

  1. ECE R65/ECE R10: See on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni regulatsioon, mis käsitleb erivahendite valgusmärguandeid, sealhulgas vilkureid. Selle regulatsiooni järgi peavad vilkurid vastama teatud nõuetele, sealhulgas valgustugevusele, vilkumissagedusele ja nähtavusele erinevates suundades.
  2. E-markering: Vilkurid või märgutuled, mis vastavad Euroopa Liidu direktiividele, peavad olema varustatud E-märgistusega. E-märgis näitab, et toode vastab Euroopa Liidu turustamisele kehtestatud tehnilistele nõuetele.
  3. CE-märgistus: Kui vilkur on elektrooniline seade, võib olla vajalik CE-märgistus vastavalt vastavatele EL-i direktiividele. CE-märgistus näitab, et toode vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja on lubatud turustamiseks Euroopa Majanduspiirkonnas.

Kui võimas peab vilkur/märgutuli olema?

Valgusallikate võimsus ja nende valgusnäitajad peavad vastama vastavatele standarditele. Eesti seaduste kohaselt ei ole täpset määratlust, kui võimas peab olema vilkur/märgutuli, kuid Tehnoülevaatuse riikliku järelevalve juhendis on toodud nõue, et vilkurid peavad olema piisavalt eredad, et tagada nende nähtavus ja märgatavus nii päeval kui öösel. Samuti peab vilkuri valgus olema nähtav ja eristatav vähemalt 150meetri kaugusele.

Kuidas peab vilkur/märgutuli olema paigaldatud?

Vilkurid ja märgutuled olema paigaldatud nii, et need ei varjaks sõiduki tavavalgustust. Näiteks, tagumised lisatuled ei tohi varjata sõiduki tagatulede valgusallikaid ning katusel olev vilkur ei tohi takistada sõiduki kõrguse piirnorme.

Kes võivad kollast vilkurit kasutada?

  1. Operatiivsõidukid: Politseiautod, kiirabiautod, tuletõrjeautod ja muud operatiivselt tegutsevad ametiasutuste sõidukid.
  2. Hooldus- ja remondisõidukid: Sõidukid, mis on seotud teehoolduse, remonditööde, veose eskortimise või muude teede hooldamise ja parandamisega.
  3. Erisõidukid: Teatud erisõidukid, nagu õhusõidukite teenindus- ja hooldusmasinad, elektri- ja gaasivarustuse sõidukid
  4. Veoautod: Mõnedel veokitel võib olla lubatud kasutada kollaseid vilkureid koorma kaitseks, näiteks juhul, kui veose üleulatuvad osad võivad olla ohtlikud või vajavad täiendavat tähelepanu.